Aanmelden met aanmeldcode

Demo behandeling

  De aanmeldprocedure neemt 25 minuten tot een half uur in beslag. Let op, het is belangrijk dat u de aanmeldprocedure in één keer voltooit en dat u de website tussentijds niet verlaat. Bij een onderbreking worden uw gegevens niet bewaard.

  Bij het aanmelden wordt u gevraagd uw e-mailadres in te vullen. Uw inlognaam en wachtwoord worden na afronding van de aanmeldprocedure naar dit e-mailadres verzonden. Mocht het gebeuren dat u uw wachtwoord vergeet, dan kunt u via dit e-mailadres een nieuw wachtwoord ontvangen. Als er bij aanvang van de behandeling problemen zijn met inloggen, zal uw hulpverlener u eenmalig via het opgegeven e-mailadres benaderen.
  Wij adviseren u om een e-mailadres op te geven waarvan u alleen gebruik maakt. Zo voorkomt u dat uw inloggegevens ongewild in handen van derden terechtkomen en blijft uw privacy gewaarborgd. Mocht u een e-mailadres hebben waarvan bijvoorbeeld uw gezinsleden ook gebruik maken, dan kunt u een Hotmail- of Gmailadres aanmaken. Ga hiervoor naar de website van Windows Live (Hotmail) of Gmail.

  Tijdens de aanmeldprocedure wordt u gevraagd of u medicijnen gebruikt. Indien dit het geval is, zorg dan dat u de naam van de medicatie weet en de dosering. Deze gegevens worden vermeld op het etiket dat door uw apotheker op de verpakking is aangebracht.

  Spelregels

  Voor deelname aan de internetbehandeling gelden enkele spelregels. Het is van belang dat u deze goed doorleest voor u verder gaat met uw aanmelding.
  Als u de aanmeldprocedure vervolgt, betekent dit dat u met onderstaande spelregels akkoord gaat.

  • U bent 16 jaar of ouder.
  • Van u wordt verwacht dat u huiswerk maakt. De tijd die u investeert varieert van vijf tot twintig minuten per dag, afhankelijk van het soort huiswerk.
  • U krijgt binnen drie werkdagen nadat u uw huiswerk of een bericht heeft verstuurd aan uw hulpverlener, een reactie van hem of haar.
  • Indien u langer dan vier weken geen opdracht of bericht heeft verstuurd, wordt de behandeling gestopt. U kunt dan niet meer in contact komen met uw hulpverlener. Voor een nieuwe behandeling aanmelden kan natuurlijk wel.
  • Gebruikt u beledigende of dreigende taal, dan kan de behandeling worden stopgezet.
  • Wanneer u deelneemt, stemt u erin toe dat uw (anonieme) gegevens worden gebruikt voor onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van de cannabisinternetbehandeling.
  • Indien u een klacht heeft over de behandeling, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de instelling die uw behandeling uitvoert.
  • Wij tutoyeren tijdens de internetbehandeling, omdat de ervaring leert dat dit de communicatie tussen de hulpverlener en deelnemer ten goede komt.
  • U kunt te allen tijde de behandeling staken.
  • Indien het behandelteam vindt dat u geen baat heeft bij deelname aan de internetbehandeling, dan zal uw hulpverlener u verwijzen naar een meer geschikte vorm van behandeling.
  • Deze behandeling wordt u aangeboden conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

  Voer uw code in

  Vul hieronder de code in om de aanmeldprocedure te starten.
  Verder vragen wij u aan te geven in welk land u woont. Deze gegevens gebruiken wij voor onderzoeksdoeleinden en zijn niet tot uw persoon terug te leiden.

  Let op, als u de aanmeldprocedure niet volledig doorloopt, zult u opnieuw moeten beginnen. Het is dus van belang dat u de aanmelding niet voortijdig afbreekt.

  Deze velden zijn verplicht