Stoornissen

Manisch-depressieve stoornis en depressie

Demo behandeling

Depressie

Iedereen heeft wel eens een periode waarin men zich wat neerslachtig voelt. Dat is heel normaal. Maar wanneer die neerslachtigheid steeds groter wordt en niet meer vanzelf over gaat binnen één of twee weken, dan zou er sprake kunnen zijn van een depressie.
U heeft dan geen zin meer in de dagelijkse bezigheden, zoals werk, omgaan met familie en vrienden. Niets tot weinig heeft dan meer uw interesse.
Ook kunt u last hebben van slaapproblemen, u kunt sneller geïrriteerd raken, u heeft weinig energie, u kunt zichzelf niets waard vinden, u bent vermoeid, soms smaakt het eten niet meer en valt u in gewicht af. U kunt zich moeilijker concentreren en u kunt gaan twijfelen aan de zin van het leven en soms zelfs plannen maken om er een einde aan te maken.
Wanneer u wekelijks tot dagelijks cannabis gebruikt, is het lastig wat aan een depressie te doen. U blowt soms uw neerslachtige gevoelens weg, maar even later kunnen ze weer (nog harder) terugkomen. Dan krijgt u weer zin om cannabis te gebruiken, waardoor u uiteindelijk de depressie in stand houdt. De cirkel is dan rond.
Indien u wat aan een depressie wilt doen, is het verstandig om in ieder geval een lange periode helemaal te stoppen met cannabisgebruik. Soms blijkt dat voldoende te zijn. Het is ook verstandig u bij de huisarts te melden die gaat kijken wat er precies aan de hand is en welke behandeling het beste bij u past. Soms worden mensen met medicijnen behandeld, anderen met vormen van gesprekstherapie en weer anderen met beide.
Belangrijk: wanneer u vermoedt dat u een depressie heeft, twijfel dan niet, maar meldt u bij de huisarts. U hoeft zich niet te schamen. Veel mensen hebben wel eens een depressie gehad of krijgen er één.

Manisch-depressieve stoornis

Wanneer u een manisch-depressieve stoornis heeft (ook wel bipolaire stoornis genoemd), dan wordt hiermee bedoeld dat u zich in een bepaalde periode erg neerslachtig kunt voelen (depressief) en in een andere periode juist heel uitgelaten (manisch). Die perioden duren enkele dagen tot weken.
Een manie betekent dat u overdreven vrolijk kunt zijn, maar ook sneller boos. U voelt zich alsof u de hele wereld aankunt. Uw gedachten gaan alle kanten uit. U slaapt weinig, u kunt niet stilzitten. Soms komen er tijdens een manie ook psychotische symptomen voor waarin u last krijgt van wanen en hallucinaties.
Er kunnen ook perioden zijn waarin u zich in een zogenaamde hypomanie bevindt, de symptomen zijn dan wat minder heftig dan in een manische periode en er is dan geen sprake van psychotische verschijnselen. En dan is er ook nog de zogenaamde gemengde periode. Hierin lopen de stemmingen door elkaar heen. Deze periode duurt minmaal een week wanneer er niet ingegrepen zou worden.
Hieronder staan de perioden nog eens onder elkaar. Deze perioden kunnen in elkaar overgaan met een tussenkomst van een periode waarin de stemming normaal is.
  • Manische periode
  • Hypomane periode
  • Depressieve periode
  • Gemengde periode

Deze stoornis is meestal niet te genezen. De symptomen zijn wel te verminderen en bepaalde symptomen kunnen zelfs verdwijnen met behulp van behandeling, zoals medicijnen en ondersteund met bepaalde vormen van gesprekstherapie. Belangrijk hierbij is dat u stopt met cannabisgebruik, omdat dit een negatieve invloed op de ziekte heeft.
Wanneer u klachten heeft die lijken op een depressie of een manisch-depressieve stoornis is het belangrijk dat u de huisarts bezoekt voor een juiste diagnose. Hij of zij kan u verwijzen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor passende hulp.