Stoornissen

Psychose en schizofrenie

Demo behandeling

Psychose

Mensen met een psychose zijn het normale contact met de werkelijkheid kwijt. Zij kunnen last hebben van één of meer van de volgende symptomen.
  • Wanen: het hebben van denkbeelden die niet met de werkelijkheid overeenkomen. Sommige mensen denken bijvoorbeeld dat ze een beroemd persoon zijn. Soms zijn ze overtuigd van het feit dat er een complot tegen heb gesmeed wordt, terwijl dit in werkelijkheid niet het geval is.
  • Hallucinaties: dit is een verstoring van de waarneming. Dit houdt in dat men dingen ziet, hoort, ruikt, proeft en/of voelt die er niet zijn. Voor iemand die psychotisch is, zijn deze ervaringen zeer ‘echt’.
  • Onsamenhangende spraak: sommige mensen met een psychose vinden het lastig om zich uit te drukken in taal. Ze spreken snel, ze gebruiken vreemde (niet bestaande) woorden. Ze spreken verward en zijn daardoor vaak niet te volgen.
  • Ernstig chaotisch of katatoon gedrag: chaotisch gedrag betekent dat iemand erg ongeordend, ongeorganiseerd, ongecoördineerd, rommelig en verward is. Katatoon gedrag is een toestand met ernstige afwijkingen van de beweging. Een voorbeeld hiervan is iemand die met perioden bizarre bewegingen maakt, afgewisseld met perioden van stilstand. Iemand kan bijvoorbeeld erg vreemd lopen en bewegen, op zo’n manier dat anderen er zich ongemakkelijk bij voelen.

Een psychose kan levensbedreigend zijn. De huisarts moet zo snel mogelijk ingeschakeld worden. De huisarts kan dan een verwijzing realiseren naar een psychiater. Er zijn goede medicijnen om een psychose te laten verdwijnen. Die moeten dan soms jaren geslikt worden om een nieuwe psychose te voorkomen. 

Schizofrenie

Schizofrenie is een hersenziekte. Deze ziekte is niet te genezen, maar met goede medicijnen kunnen mensen er wel minder last van hebben. De vooruitzichten van het verloop van de ziekte zijn echter vrij slecht in de meeste gevallen.
Schizofrenie kenmerkt zich onder andere door het optreden van psychoses. Een psychose kan enkele weken of maanden duren. De een heeft maar één keer een psychose, de ander kan er regelmatig of voortdurend last van hebben. Schizofrenie is pas vast te stellen wanneer iemand minimaal 6 maanden symptomen heeft die bij deze ziekte horen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen negatieve en positieve symptomen. Met negatieve symptomen wordt bedoeld dat er iets is ‘afgegaan’ van het gewone functioneren. Men kan bijvoorbeeld minder behoefte hebben aan sociale contacten, men gaat zich slechter verzorgen en is erg vermoeid. Positieve symptomen hebben te maken met het denken, waarnemen en gedrag. Die treden op bij het ontstaan en aanhouden van een psychose. Deze worden niet positief beleefd, maar met positief wordt bedoeld dat er als het ware iets is ‘bijgekomen’ bij het gewone functioneren.
Schizofrenie komt bij mannen iets meer voor dan bij vrouwen. De ziekte openbaart zich meestal voor het eerst in de leeftijd van 16 tot 26 jaar, maar wel ná de adolescentie. Cannabisgebruik verhoogt het risico op het ontwikkelen van deze stoornis. Vooral indien er sprake is van een erfelijke aanleg om schizofrenie te ontwikkelen.
Maar hoe is te bepalen of u een erfelijke aanleg heeft? Dat is lastig te bepalen. Maar wanneer deze ziekte bij u in de familie voorkomt of wanneer u regelmatig paranoïde en wantrouwend bent als u cannabis gebruikt heeft, dan heeft u mogelijk die aanleg. Maar dit is niet per definitie het geval. Erfelijkheid speelt een rol in het krijgen van de ziekte, naast factoren als omgeving en cannabisgebruik.