U en cannabis

Verslaafd?

Demo behandeling

Verslaafd?
Wat is cannabismisbruik?
Wat is cannabisafhankelijkheid?

Verslaafd? 

‘Ik heb wiet nodig om me beter te voelen, ik heb het gevoel dat ik niet meer zonder kan. Ben ik dan verslaafd?’’
‘Als ik niet blow, kan ik me niet goed ontspannen. Maar blowen kan toch geen kwaad?’
‘Cannabis is een softdrug, dus je kunt er toch niet aan verslaafd raken?’

Mensen gebruiken cannabis om verschillende redenen. De één gebruikt het bijvoorbeeld om zich beter te kunnen ontspannen, de ander wil even niet denken aan een vervelende gebeurtenis en weer een ander gebruikt het zo nu en dan om recreatieve redenen.
Als u wilt weten hoe u cannabis recreatief kunt gebruiken zonder dat het gebruik uit de hand loopt, kunt u eens kijken bij Matig blowen: kans van slagen.

Cannabis heeft natuurlijk een aantal positieve effecten, anders zouden mensen het niet gebruiken. Maar het heeft ook een aantal nadelige gevolgen. Zeker wanneer mensen blowen om minder last te hebben van iets vervelends, dat kan van alles zijn. Blowen kan een manier worden om met problemen om te gaan. Cannabis lijkt dan hiervoor een soort oplossing te worden. Cannabis heeft dan een functie gekregen, bijvoorbeeld om u minder te vervelen, om u lekkerder te voelen, om even niet aan problemen te hoeven denken of om makkelijker in slaap te komen. Iemand die blowt vanwege een dergelijke functie is steeds minder in staat om andere oplossingen toe te passen. Dan wordt gesproken van problematisch cannabisgebruik of cannabismisbruik.

Wanneer cannabis een functie heeft gekregen, kunt u er baat bij hebben uw blowgewoonte te veranderen. Of u nu verslaafd bent of niet. In een behandeling richt men zich op het toepassen van andere manieren om problemen op te lossen, zonder cannabis te gebruiken. Lees meer over veranderen bij Afleren gewoonte.
Wanneer het blowen problemen oplevert, zou er sprake kunnen zijn van cannabismisbruik of cannabisafhankelijkheid (verslaving). Hieronder wordt uitgelegd wat het verschil is tussen deze twee.

Wat is cannabismisbruik?

Er zijn internationale afspraken gemaakt over wanneer men van misbruik van een middel kan spreken, in dit geval dus cannabismisbruik. Bij cannabismisbruik moet er sprake zijn van minimaal één van de volgende vier punten, gezien over de periode van een jaar:
 1. Door het blowen gaan de dingen die u thuis, op school of op het werk moet doen steeds slechter. Zoals te laat komen, wegblijven, slecht werk afleveren, schorsing van school,verwaarlozing van kinderen of huishouding.
 2. Er wordt geblowd in situaties waarin dat gevaarlijk is, zoals wanneer u nog moet autorijden of machines bedienen.
 3. U komt meermalen met justitie in aanraking door cannabisgebruik, bijvoorbeeld door rotzooi trappen onder invloed of rijden onder invloed.
 4. Het blowen gaat door, ondanks dat de problemen rondom het blowen steeds terugkomen en ernstiger worden, bijvoorbeeld ruzie thuis over teveel blowen.

Wat is cannabisafhankelijkheid?

Er zijn internationale afspraken gemaakt over wanneer men van afhankelijkheid van een middel kan spreken, in dit geval dus cannabis. U kunt van afhankelijkheid (verslaving) spreken als gedurende een jaar drie of meer van de volgende zaken aan de orde zijn:
 1. Tolerantie: U kunt steeds beter tegen cannabis, u heeft meer nodig om hetzelfde effect te krijgen.
 2. U heeft wel eens het verlangen gehad om te stoppen of zonder succes geprobeerd te stoppen of te minderen met cannabis
 3. Het blowen neemt veel tijd in beslag.
 4. U heeft meer en langer geblowd dat u van plan was.
 5. U voelt u zich wel eens ziek als u mindert met blowen.
 6. U gaat door met blowen, terwijl u wist dat u er psychische of lichamelijke problemen door hebt gekregen of kunt krijgen.
 7. Door het blowen doet u minder aan sport, werk en u gaat minder om met niet-blowende vrienden en de relatie met uw familie wordt minder.